WACO
Thursday, May 25, 2017
TimeEventDetails
Last Day of School
5:00pmBaseball - JV

vs. North Scott @ Mapleleaf Athletic Complex (JV/V)

vs. North Scott @ Mapleleaf Athletic Complex (JV/V)

5:00pm- 8:00pmHS GBB Open Gym
Main Gym location
6:00pmSoftball - JV/Varsity

@ Sigourney (V/JV)

@ Sigourney (V/JV)

7:00pmBaseball - Varsity

vs. North Scott @ Mapleleaf Athletic Complex (JV/V)

vs. North Scott @ Mapleleaf Athletic Complex (JV/V)

Friday, May 26, 2017
TimeEventDetails
Teacher Workday
5:00pmBaseball - JV

@ Chariton (JV/V)

@ Chariton (JV/V)

7:00pmBaseball - Varsity

@ Chariton (JV/V)

@ Chariton (JV/V)

Saturday, May 27, 2017
TimeEventDetails
8:00amSoftball - JV/Varsity

@ L-M Tournament (Var)

@ L-M Tournament (Var)

Sunday, May 28, 2017
TimeEventDetails
1:00pm- 5:00pmOld mans basketball
2nd Gym location
Monday, May 29, 2017
Tuesday, May 30, 2017
TimeEventDetails
8:00am- 1:00pmYouth BB Camp
HS Main Gym location
5:30pmBaseball - JV

vs. Keokuk @ Mapleleaf Athletic Complex (DH)

vs. Keokuk @ Mapleleaf Athletic Complex (DH)

5:30pmBaseball - Varsity

@ Keokuk (Joyce Park) (DH)

@ Keokuk (Joyce Park) (DH)

5:30pmSoftball - JV/Varsity

vs. New London @ Columbus High School (JV/V)

vs. New London @ Columbus High School (JV/V)

Wednesday, May 31, 2017
TimeEventDetails
8:00am- 1:00pmYouth BB Camp
HS Main Gym location
5:30pmBaseball - Freshman

vs. Fairfield @ Mapleleaf Athletic Complex (DH)

vs. Fairfield @ Mapleleaf Athletic Complex (DH)

5:30pmBaseball - JV

@ Eddyville-Blakesburg (JV/V)

@ Eddyville-Blakesburg (JV/V)

7:30pmBaseball - Varsity

@ Eddyville-Blakesburg (JV/V)

@ Eddyville-Blakesburg (JV/V)